LA_E1_3

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Mecsek
Felvétel helye, 2. községhatár
Mánfa
Felvétel készítésének ideje
2006.05.20
Rövid leírás
Erdőirtáson keletkezett, egy ideig minden bizonnyal kaszált, majd felhagyott magas füvű, üde rét. A kezelés elmaradása és a felgyülemlő fűavar kedvez a fokozottan versenyképes pázsitfüveknek és a színezőelemek eltűnését okozza. Domináns füvek a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), a pelyhes zabfű (Avenula pubescens), az aranyzab (Trisetum flavescens) és a franciaperje (Arrhenatherum elatius), a jó állapotú rétek egyéb füvei (borjúpázsit – Anthoxanthum odoratum, rezgőpázsit – Briza media, stb.) legfeljebb szálanként fordulnak elő. Felszaporodnak az erdőszéli-erdei fajok, például az olocsáncsillaghúr (Stellaria holostea), az illatos hunyor (Helleborus odorus), a mezei és a tavaszi keresztfű (Cruciata laevipes, C. glabra), valamint a fásszárúak magoncai a környező cserjések vagy erdők fajkészletének megfelelően. Jellemző a zavarásjelző réti fajok, például a borzas sás (Carex hirta) megjelenése. Gyakran a siskanádtippan (Calamagrostis epigeios) kolonizálja a hasonló, felhagyott réteket, ilyenkor az ismertetett típusnál is fajszegényebb állományok alakulnak ki.
Természetesség
3
Veszélyeztető tényezők
A kaszálás felhagyása (már megtörtént).
Használat
jelenleg nincs, régebben valószínűleg kaszálták