Zárt szárazgyepek

Dry and semi-dry closed grasslangs

A középhegység meleg és/vagy sekély talajú lejtőin, az Alföld szárazabb részein megjelenő zárt száraz és félszáraz gyepek - a szikesek mellett - az eredeti Pannon erdősszyep jellegzetes képviselői, részei. Érdekes paradoxon, hogy az egykori száraz gyepek növényközösségeit, fajait ma sokszor nem ősi gyepek, hanem többszáz éves erdőirtások, vagy másodlagosan létrejött gyepek őrzik. Ennek ellenére a természetközelibb állományok fajdazgadsága igen nagy lehet, amelynek alapján képet alkothatunk arról, hogy milyen lehetett az ősi Pannon sztyepnövényzet. Jellemző állományalkotó fajai csomóképző (pl. csenkeszek, árvalányhaj fajok) és tarackos füvek (pl. tollas szálkaperje, tarackbúzák), a kétszikűek közül az ajakosok (pl. zsályák, kakukkfüvek), az ernyősök (pl. kocsordok, gurgolyák), a pillangósok (pl. zanótok, dárdaherék) és a fészkesek (pl. peremizsek, imolák).

H1 – Zárt sziklagyepek
Natura2000 kód, név: 6190 Pannon sziklagyepek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
H2 – Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek
Natura2000 kód, név: 6240* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
H3a – Köves talajú lejtősztyepek
Natura2000 kód, név: 6240* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
H4 – Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok
Natura2000 kód, név: 6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
H5a – Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek
Natura2000 kód, név: 6240* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők, Natura2000 kód, név: 6250* Síksági pannon löszsztyeppek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
H5b – Homoki sztyeprétek
Natura2000 kód, név: 6260* Pannon homoki gyepek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe