Üde lomboserdők

Mesic deciduous woodlands

Hegyvidékeinken, dombvidékeink hűvösebb, csapadékosabb, párásabb részein nagy területeket borítanak az üde lombos erdők. Az alföldön mára csak kisebb kiterjedésben maradtak meg, széles patak- vagy folyóvölgyek magasabb, áradásokat már nem kapó térszínein. Közös jellemzőjük, hogy ún. árnyaló fafajok (bükk, gyertyán) uralják őket, amelyek lombja zárt, a fényt kevéssé engedi át, így az erdőbelső sötét. Ennek megfelelően nem alakul ki fejlett cserjeszint, a gyepszintben a lombfakadás előtt, kora tavasszal virágzó hagymás-gumós növények és kifejezetten árnyéktűrő fajok élnek.

Natura2000 kód, név: 91F0 Keményfás ligeterdők, 91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek, 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek, 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek
Natura2000 kód, név: 9130 Szubmontán és montán bükkösök, 91K0 Illír bükkösök
Natura2000 kód, név: 9110 Mészkerülő bükkösök
Natura2000 kód, név: 91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek