Nyílt szárazgyepek

Open dry grasslands

Középhegységeinkben a délies, meleg, kifejezetten sziklás oldalakon, vagy alföldi környezetben tápanyagszegény homokon kialakult nyílt száraz gyepi közösségek. A gyep nem tud bezáródni, mivel túl száraz és / vagy sziklás a talaj. A nyílt száraz gyep megjelenését tehát nem csak az éghajlat, hanem a talaj-adottságok határozzák meg (edafikus közösségek). Jellemző rájuk a csomóképző, keskenylevelű, szárazságtűrő fűfajok (csenkesz, árvalányhaj, kőperje) uralma. Gyakoriak a kora tavasszal virágzó hagymás-gumós vagy rövid életű növények és a fásodó tövű félcserjék.

G1 – Nyílt homokpusztagyepek
Natura2000 kód, név: 2340* Mészkerülő ezüstperjések, Natura2000 kód, név: 6260* Pannon homoki gyepek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
G2 – Mészkedvelő nyílt sziklagyepek
Natura2000 kód, név: 6110* Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet, Natura2000 kód, név: 6190 Pannon sziklagyepek, Natura2000 kód, név: 8210 Mészkedvelő sziklás lejtők sziklanövényzete
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
G3 – Nyílt szilikátsziklagyepek és törmeléklejtők
Natura2000 kód, név: 6110* Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet, Natura2000 kód, név: 6190 Pannon sziklagyepek, Natura2000 kód, név: 8220 Szilikát sziklás lejtők sziklanövényzete, Natura2000 kód, név: 8230 Szilikát sziklai pionír növényzet (Sedo-Scleranthion vagy Sedo albi-Veronicion dillenii)
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe