Domb- és hegyvidéki üde gyepek

Mesic hay meadows, pastures and dry heaths

A Középhegységben és a Dunántúli-dombvidéken az egykori erdőöv (különösen a gyertyános tölgyesek és a bükkösök) irtásain, folyók, patakok áradásaitól mentes zónában, üde völgyek, teraszok enyhén savanyú erdőtalaján alakulnak ki az üde kaszálórétek és hegyi gyepek. Mészkerülő erdők helyén, csapadékosabb viszonyok között megjelenhetnek a csarabosok és a szőrfűgyepek is. A domb-és hegyvidéki gyepeket szinte kizárólag az évszázados kaszálás, legeltetés alakította ki, ennek hiányában hamar cserjésednek, erdősödnek.

Natura2000 kód, név: 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek, 6520 Hegyi kaszálórétek
Natura2000 kód, név: 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek, 6520 Hegyi kaszálórétek
Natura2000 kód, név: 4030 Száraz fenyérek, csarabosok