Egyéb erdők és fás élőhelyek

Other tree-dominated habitats

Ezekbe a csoportokba olyan, fák uralta élőhelyek kerültek, amelyek más, természetközelibb erdei élőhelykategóriába nem sorolhatók be. Ennek oka elsősorban szegényes faji összetételükben keresendő, amely szorosan összefügg az ezeket az állományokat ért erős emberi hatásokkal (fafajcsere, erdőirtások, speciális felújítási módok). Eredetük szerint lehetnek spontán, például gyepterületek, patakpartok erdősödésével kialakult állományok, de létrejöhetnek természetközelibb állapotú erdők leromlásával, átalakításával is (különféle őshonos fafajú ültetvények és ültetvényszerű erdők). Ezeknek az erdőknek a gyepszintje fajszegény, jellegtelen.