Egyéb fátlan élőhelyek

Other treeless vegetation

Olyan vízi növényzetet, mocsarakat és gyepeket sorolunk ide, amelyek - szegényes és/vagy jellegtelen faji összetételük miatt - természetesebb kategóriába nem sorolhatók. Ennek oka lehet például leromlás tápanyagfeldúsulás (műtrágya) vagy túlhasználat (legeltetés) következtében, amiért gyomok vagy özönnövények szaporodhatnak el és az érzékeny fajok eltűnnek. Fordított esetben éppen egy regenerálódó területről van szó (felhagyott szántó vagy magára hagyott víztározó), amelynek növényzete még nem érte el azt a szervezettséget és gazdagságot, hogy egy természetközeli élőhelybe sorolhassuk. Előfordul, hogy egy teljesen mesterségesen létrehozott területre (focipálya, gátoldal) vándorolnak be őshonos fajok, és így kezdődik el a regeneráció.