Nem ruderális pionír növényzet

Non-ruderal pioneer habitats

A primer szukcesszió - azaz természetes okok miatt kialakult nyers talajfelszín betelepülésének folyamata - kezdeti szakaszában lévő növényi közösségek. A szukcesszió előrehaladását valamilyen természeti eredetű tényező - pl. rendszeres árvíz vagy meredek löszfal folyamatos mállása - gátolja. A nem edényes növények (algák, mohák, zuzmók) szerepe ezeken a termőhelyeken igen nagy, az edényesek közül pedig az egyévesek és a rövid életűek uralkodnak. A növényzet többnyire alacsony és borítása is kicsi.