Cserjések és szegélyek

Scrub

Olyan üde vagy száraz, elsődleges (bokorfüzes) vagy másodlagos (galogonyás-kökényes) növényközösségek, ahol az élőhely kialakításában a cserjék szerepe a meghatározó. A lágyszárú szint lehet fejlett vagy fejletlen, a jelentősége azonban a cserjékhez képest alárendelt. A beerdősödés valamilyen természetes (pl. túl száraz, sziklás talaj vagy árvizek) vagy mesterséges (pl. legeltetés, erdőírtás) tényező miatt ezeken a helyeken gátolt (vagy lassú). Gyakran azonban a cserjés állapot nincs egyensúlyban, és az emberi használat teljes megszűnte után a terület beerdősödik.

Natura2000 kód, név: 91E0* Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők
Natura2000 kód, név: 91E0* Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők
Natura2000 kód, név: 40A0* Kontinentális cserjések
Natura2000 kód, név: 40A0* Kontinentális cserjések
Natura2000 kód, név: 6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek