LA_E1_1

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek
Társulás
borjúpázsitos pusztai csenkeszrét (Anthoxantho-Festucetum rupicolae Dénes 1997)
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Dráva-sík
Felvétel helye, 2. községhatár
Csányoszró
Felvétel készítésének ideje
2007.06.06
Rövid leírás
Valószínűleg mocsarak helyén keletkezett Dráva-síki legelőkön magasabb térszíneket elfoglaló, középmagas füvű, szárazodó típus. Fiziognómiájában eltér a síksági és dombvidéki magasfüvű franciaperjés kaszálók csoportjától, sztyeppi elemekben való gazdagsága pedig megkülönbözteti a veres csenkeszes hegyi rétektől. A buckaközi mélyedésekben kialakuló üdébb típusokkal mozaikot alkot. Fontos bélyege, hogy keverednek benne az üde réti és a sztyeppi fajok. Domináns füvek a borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum), a rezgőpázsit (Briza media), az aranyzab (Trisetum flavescens) és a sovány csenkesz (Festuca pseudovina), utóbbi a legeltetés hatására helyettesíti a pusztai csenkeszt (Festuca rupicola). A kísérők közül a nedvesebb rétekkel való kapcsolatot mutatja például a szürke aszat (Cirsium canum) és az indás pimpó (Potentilla reptans), míg sztyeppesedést jelez a magyar szegfű (Dianthus giganteiformis subsp. pontederae) és a közönséges kakukkfű (Thymus odoratissimus subsp. glabrescens). Rajtuk kívül általánosabb réti fajok virágai színesítik megjelenését, például a terebélyes harangvirág (Campanula patula), a hólyagos habszegfű (Silene vulgaris) és a szarvas kerep (Lotus corniculatus).
Természetesség
5
Veszélyeztető tényezők
Jelenleg nincs veszélyben.
Használat
közepes, legeltetés juhokkal