L2b_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Sitke
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
MÉTA hatszög: 8768.1 D05
Felvétel készítésének ideje: 
2004.10.23
Rövid leírás: 
Kissé mészkerülő jellegű csertölgy állomány néhány kocsányos tölggyel (és egy kocsánytalannal is).
Termőhely: 
Savanyú, változó vízgazdálkodású kavicsos agyag.
Szerkezeti jellemzők: 
Homogén szerkezetű, gyakorlatilag cserjeszint nélküli erdő, a cserjeszint hiányát egyaránt okozza az emberi használat (sematikus erdőművelés) és a savanyú, tápanyagszegény talaj.
Összetétel: 
Csertölgy (Quercus cerris), kevés kocsányos és locsánytalan tölgy (Q. robur, Q. petraea). A gyepszint érdekesebb fajai leginkább enyhén mészkerülő illetve száraz erdei fajok közül kerülnek ki: királyné gyertyája (Asphodelus albus), dunántúli sás (Carex fritschii), ágas homokliliom (Anthericum ramosum), kónya habszegfű (Silene nutans), szurokszegfű (Lychnis viscaria subsp. viscaria), orvosi veronika (Veronica officinalis), foltos hölgymál (Hieracium maculatum), főleg a szélén bakfű (Stachys officinalis), fehér pimpó (Potentilla alba), szárnyas rekettye (Genista sagittalis), sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys) is, de 1-2 üde erdei és réti fajt is találni, pl. kakicsvirág (Mycelis muralis), erdei ibolya (Viola reichenbachiana), terebélyes harangvirág (Campanula patula).
Természetesség: 
4-3
Veszélyeztető tényezők: 
nem ismert
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.