Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok

Dry deciduous woodlands

Hegyvidékeink alacsonyabb régiójában, a dombvidékeken, főleg délies oldalakon vagy plató helyzetben megjelenő, illetve az Alföld elöntést már nem kapó, magasabb térszínein kialakult, tölgyek uralta erdők. Közös jellemzőjük, hogy lombozatuk átengedi a fényt, tehát az erdőbelső világos, ennek megfelelően a gyepszint és a cserjeszint fejlett és fajokban gazdag lehet. A sematikus erdészeti kezelés hatására a szerkezet és a fajkészlet erősen homogenizálódhat, a természetes elegyarányok, a cserjeszint és a gyepszint összetétele jelentősen módosulhat.

Natura2000 kód, név: 91H0* Pannon molyhos tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91H0* Pannon molyhos tölgyesek, 91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91F0 Keményfás ligeterdők, 91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91H0* Pannon molyhos tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91N0* Pannon homoki borókás-nyárasok