Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok

Dry deciduous woodlands

Hegyvidékeink alacsonyabb régiójában, a dombvidékeken, főleg délies oldalakon vagy plató helyzetben megjelenő, illetve az Alföld elöntést már nem kapó, magasabb térszínein kialakult, tölgyek uralta erdők. Közös jellemzőjük, hogy lombozatuk átengedi a fényt, tehát az erdőbelső világos, ennek megfelelően a gyepszint és a cserjeszint fejlett és fajokban gazdag lehet. A sematikus erdészeti kezelés hatására a szerkezet és a fajkészlet erősen homogenizálódhat, a természetes elegyarányok, a cserjeszint és a gyepszint összetétele jelentősen módosulhat.

L1 – Mész- és melegkedvelő tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91H0* Pannon molyhos tölgyesek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
L2a – Cseres-kocsánytalan tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
L2b – Cseres-kocsányos tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
L2x – Hegylábi zárt erdőssztyep tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91H0* Pannon molyhos tölgyesek, Natura2000 kód, név: 91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
L4a – Zárt mészkerülő tölgyesek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
L4b – Nyílt mészkerülő tölgyesek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
L5 – Alföldi zárt kocsányos tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91F0 Keményfás ligeterdők, Natura2000 kód, név: 91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
M1 – Molyhos tölgyes bokorerdők
Natura2000 kód, név: 91H0* Pannon molyhos tölgyesek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
M2 – Nyílt lösztölgyesek
Natura2000 kód, név: 91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
M3 – Nyílt sziki tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
M4 – Nyílt homoki tölgyesek
Natura2000 kód, név: 91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe
M5 – Homoki borókás-nyárasok
Natura2000 kód, név: 91N0* Pannon homoki borókás-nyárasok
ÁNÉR 2011 könyv leírása és térképe