M3_03

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, koordináta (WGS84): 
811 125, 174 475
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Délkelet-Tiszántúl
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Bélmegyer
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Fáspuszta
Felvétel készítésének ideje: 
1999 július
Rövid leírás: 
Nyílt sziki tölgyes hagyásfás típusú maradványa.
Szerkezeti jellemzők: 
Néhány kocsányos tölgy hagyásfa, sűrű cserjés foltok és a körülöttük lévő, sziki jellegű magaskórós gyep jellemzi.
Összetétel: 
Kocsányos tölgy (Quercus robur), vadkörte (Pyrus pyraster), mezei szil (Ulmus minor), kökény (Prunus spinosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), ill. korcs nőszirom (Iris spuria), pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius), sziki kocsord (Peucedanum officinale), bárányüröm (Artemisia pontica), festő zsoltina (Serratula tinctoria), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), közönséges spárga (Asparagus officinalis).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Nincs
Használat: 
Nincs