L5_05

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Kiskunság
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Nagykőrösi-erdő
Felvétel készítésének ideje: 
1998 május
Rövid leírás: 
Záródó, egykor ligetes, sarj eredetű kocsányos tölgyes homokon.
Szerkezeti jellemzők: 
Régóta nem kezelt erdő, így a szerkezete kezd változatosabb lenni: szórtan találni kevés betöltődést (főleg nyír és rezgő nyár), mozaikosan magas és alacsony cserjeszintet (galagonya, kökény, fagyal).
Összetétel: 
Kocsányos tölgy (Quercus robur), közönséges nyír (Betula pendula), rezgő nyár (Populus tremula), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kökény (Prunus spinosa), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare) (lomb- és cserjeszint). A füves gyepszint jellemzőbb fajai a gyöngyvirág (Convallaria majalis) és a soktérdű salamonpecsét (Polygonatum odoratum).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Erdőgazdálkodás (a tölgyes részek tarvágásos felújítása, amely gyakran más, nem őshonos fafajú állományt eredményez), inváziós fafajok, elsősorban a fehér akác (Robinia pseudoacacia) terjedése.
Használat: 
Vágásos erdőgazdálkodás.