l2b_09

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Déli-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Nagyvázsony
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Kab-hegy
Felvétel készítésének ideje: 
2007.05.10.
Rövid leírás: 
Füves, időszakosan vízállásos tölgyes.
Termőhely: 
A bazalt agyagos máladékán kialakult mélyedés, ahol a víz időszakosan összegyűlik – mindez változó vízellátású, pangóvizes talajt okoz.
Szerkezeti jellemzők: 
Viszonylag homogén szerkezetű, egykorú állomány, gyér cserjeszinttel.
Összetétel: 
A lombszintet a cser- és a kocsányos tölgy (Quercus cerris, Q. robur) uralja, de előfordul a szálanként a kocsánytalan tölgy (Q. petraea) is. Jellegzetes elegyfa a magas kőris (Fraxinus excelsior), amely a mélyebb részeken gyakoribbá is válik. A gyepszintet vízigényes fajok jellemzik, köztük néhány kifejezetten mocsári növénnyel, de jelen vannak – kis számban – a tölgyesek fajai is. Az uralkodó a gyepes sédbúza (Deschampsia cespitosa), további érdekesebb fajok: ligeti és keskenylevelű perje (Poa nemoralis, P. angustifolia), réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), réti, kúszó és változékony boglárka (Ranunculus acris, R. repens, R. auricomus), macskagyökér (Valeriana officinalis), orvosi veronika (Veronica officinalis), sovány ibolya (Viola canina), borsfű (Clinopodium vulgare), borzas orbáncfű (Hypericum hirsutum), görvélyfű (Scrophularia nodosa).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Fafajszelekció.
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.