Mzs_M3_2005hortobagyit368

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Társulás: 
Festuco pseudovinae-Quercetum
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Partium (az Alföld Romániába átnyúló részén)
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Ágya község határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Ágyai-erdő
Rövid leírás: 
Nyílt sziki tölgyes (Galatello-Quercetum roboris), mely tisztásain főként sziki kocsordos magaskórós növényzet és magassásosok találhatók.
Termőhely: 
A Szartos egykori árterének peremén fekszik, nem kizárt, hogy időnként árvízi elöntést is kapott. A terület jelenleg mentett ártér, talaja mélyben sós, alapkőzete infúziós lösz. A szomszédos területeken lévő hasonló erdőket a 18. század óta már kiirtották, helyükön cickórós füves pusztát találtunk.
Szerkezeti jellemzők: 
Igen sok helyen teljesen nyílt, fajgazdag erdő, nagy tisztásokkal. A vízállásos vagy szikes tisztások csak lassan cserjésednek. A nyílt erdőrészek lombkoronaszintje kb. 15 m magas, záródása 70 %, főként kocsányos tölgy alkotja. A zártabb részek kivételével cserjeszintje nyílt, az erdőben sok tisztás található. A főként sarj eredetű erdő középkorú, az alsó lombkoronaszint hiányzik, cserjeszintje igen ritka. A gyepszint erdei, erdősztyepp, sziki magaskórós és réti, mocsári fajokból áll. Az erdőszegélyek erdősztyepp fajokban is különösen gazdagok.
Összetétel: 
Jelenleg nem találjuk, de meg fogjuk keresni a fajlistát.
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
a talajvízszint süllyedése, csapadékhiány