j4_08

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Szentendrei-sziget
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tahitótfalu
Felvétel készítésének ideje: 
2007.08.05.
Rövid leírás: 
Fűz ártéri erdő és folyó felőli széle.
Termőhely: 
A Duna iszapos-homokos, gyakran agyagos viszonylag kevés kavicsot tartalmazó friss hordaléka.
Szerkezeti jellemzők: 
Nem idős, de változatos szerkezetű puhafás ártéri erdő, a Duna felőli szélén sok, beljebb kevesebb, de még jelentős mennyiségű, a víz által hozott holtfával, a part felé ligetes, lékesedő foltokkal.
Összetétel: 
A lombszintet a fehér fűz (Salix alba) uralja, ehhez néhol néhány vénicszil (Ulmus laevis) társul, de többfelé fordulnak elő idegenhonos (Észak-Amerikából betelepített) fajok is (zöld juhar – Acer negundo, amerikai kőris – Fraxinus pennsylvanica). Az idegenhonos fajok a gyepszintben is - a folyópartot kivéve - nagyobb mennyiségben találhatóak (pl. kisvirágú és bíbor nenyúljhozzám – Impatiens parviflora, I. glandulifera, őszirózsák – Aster spp.), a gyepszint további fajai leginkább vízigényes növények (mocsári tisztesfű – Stachys palustris, mocsári nefelejcs – Myosotis palustris, sások – Carex acutiformis, Carex spp., angyalgyökér – Angelica sylvestris, keserűfű – Polygonum hidropiper, sóska – Rumex sp.).
Természetesség: 
3-4
Veszélyeztető tényezők: 
Idegenhonos fajok inváziója.
Használat: 
A vízparton nincs, beljebb erdőgazdálkodás.