Láp- és ligeterdők

Riverine and swamp woodlands

Víz által meghatározott (a csapadékon kívül egyéb forrásból többletvízhez jutó), fák uralta növényközösségek. Elsősorban sík- és dombvidéki tájak erdei, de a hegyvidékek patakvölgyeiben is megtalálhatók. Jellemző fafajaik olyanok, amelyek elviselik a hónapokig tartó vízborítást: nyarak, fűzek, enyves éger, magas és magyar kőris. A ligeterdők (ártéri erdők) folyóvizeket (patakokat és folyókat) kísérnek, ezeket az erdőket időnként, az árvizek alkalmával hosszabb-rövidebb ideig elöntés éri, így a talajvíz itt oxigénben gazdag. A láperdők lefolyástalan, pangóvizes részeken alakulnak ki, vizük oxigében szegény, sötét színű, a vízbe hulló növényi korhadékból itt lassú lebomlással tőzeg képződik.

Natura2000 kód, név: 91D0* Nyíres és fenyves láperdők
Natura2000 kód, név: 91E0* Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők
Natura2000 kód, név: 91E0* Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők
Natura2000 kód, név: 91E0* Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők
Natura2000 kód, név: 91F0 Keményfás ligeterdők