J5_01

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91E0* Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár
Márkó
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
MÉTA hatszög: 8872.2 F10
Felvétel készítésének ideje
2005.05.20.
Rövid leírás
Égeres ártéri erdő.
Termőhely
Agyagos-kavicsos üledéken folyó kis patak ártere.
Szerkezeti jellemzők
Csokros sarjerdő. A sarj eredet és a viszonylag fiatal kor, az ezzel összefüggő kisebb átmérő ill. méretek miatt a talajra sok fény jut, ami sűrű gyepszintet eredményez.
Összetétel
A lombszintet az enyves éger (Alnus glutinosa) alkotja, kevés magas kőris (Fraxinus excelsior) eleggyel. A gyepszint - az üde erdei és patakparti fajok mellett (pl. podagrafű – Aegopodium podagraria, erdei sás – Carex sylvatica, erdei varázslófű – Circaea lutetiana, erdei sárgaárvacsalán – Galeobdolon luteum, ill. réti legyezőfű – Filipendula ulmaria, közönséges erdeikáka – Scirpus sylvaticus, keserű kakukktorma – Cardamine amara, ritkás sás – Carex remota, mocsári gólyahír – Caltha palustris) - a Bakonynak ezen a részén már ritka vízigényes fajokat is tartalmaz, mint pl. fehér zászpa (Veratrum album), árnyékvirág (Maianthemum bifolium), szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), farkasszőlő (Paris quadrifolia).
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
nincs
Használat
Jelenleg nincs (de erdészeti kezelés alatt áll).