BM_F4_5770

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
1530* Pannon szikesek
Társulás: 
Lepidio crassifolii-Puccinellietum limosae, Duna - Tisza közi szikfoknövényzet: - puccinellietosum, - typicum, - asteretosum, - plantaginetosum maritimi (ritkán magasabb a borítása 50%-nál), - atriplicetosum
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Duna-Tisza köze
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Fülöpháza határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Szappan-szék
Felvétel készítésének ideje: 
2007
Rövid leírás: 
A Szappan-szék szódás, sós szoloncsák talaján, a kiszáradó tó medrében található szoloncsák mézpázsitos.
Termőhely: 
A Duna-Tisza közi homokhátság területén található, egykori időszakos szikes tó a talajvíz tartósan alacsony szintje miatt jelenleg száraz, szikességét fokozatosan elvesztő szoloncsák talaj. A terület tengerszint feletti magassága 105-106 m. Meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kb. 500 mm.
Szerkezeti jellemzők: 
Kicsiny borítású, birkával legeltetett mézpázsitos állomány, helyenként vakszikes foltokkal.
Összetétel: 
Uralkodó faj: sziki mézpázsit (Puccinellia limosa). További jellemző fajok : sziki őszirózsa (Aster tripolium subsp. pannonicus), fehér tippan (Agrostis stolonifera), csillagpázsit (Cynodon dactylon), sziki madárhúr (Cerastium dubium), bajuszpázsit (Crypsis aculeata).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
a talajvízszint süllyedése, mely a tó teljes kiszáradását, a szikes élőhelyek kilúgozódását és eltűnését okozhatja