BM_F2_1991

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
1530* Pannon szikesek
Társulás
A Lythro-Alopecuretum szikesebb változata.
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár
Tiszabábolna határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Községi-legelő
Felvétel készítésének ideje
2007
Rövid leírás
Egy aszályos év (2007) késő nyarán, teljesen kiszáradt állapotban található, nem kaszált és nem legeltetett ecsetpázsitos sziki rét.
Termőhely
A terület a Tisza egykori árterének részét képezte. A szabályozások során épített árvízvédelmi töltés az itt található övzátonyokat keresztbe vágta, ami miatt a mentett ártérre került rész kiszáradt és elszikesedett. Tengerszint feletti magassága 90-90,4 m. Meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők
Az övzátonyos szerkezetű szárazpuszta mélyedéseiben találhatók az ártéri mocsarakból és magassásosokból kiszáradt ecsetpázsitosok (Lythro-Alopecuretum). A területet a legutóbbi évekig szarvasmarhával legeltették. Jelenleg a gyep a rendkívüli aszály miatt igen rossz állapotban van, jellegtelen, fajszegény.
Összetétel
Uralkodó, gyakori fajok: réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), vesszős füzény (Lythrum virgatum), fehér tippan (Agrostis stolonifera), siskanádtippan (Calamagrostis epigeios), közönséges tarackbúza (Elymus repens), pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), bókoló sás (Carex melanostachya).
További jellemző fajok: pántlikafű (Phalaris arundinacea), négyélű füzike (Epilobium tetragonum), réti peremizs (Inula britannica), karcsú perje (Poa angustifolia), indás pimpó (Potentilla reptans), magyar sóvirág (Limonium gmelinii), sovány csenkesz (Festuca pseudovina), rókasás (Carex vulpina).
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
csapadékhiány, a legeltetés felhagyása
Használat
A területet a legutóbbi évekig szarvasmarhával legeltették. Jelenleg nem kaszált és nem legeltetett.