MA_D2_Succiso_Molinietum

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
6410 Kékperjés láprétek
Társulás: 
Succiso-Molinietum hungaricae
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Csepeli-sík, Turjánvidék
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Kunpeszér
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Tengely-úti-dűlő
Rövid leírás: 
A Turján-vidék egyik tipikus növénytársulása. A Tengely-úti-dűlőn e növénytársulás tipikus magas füvű megjelenési formája van jelen.
Termőhely: 
Lápos réti talaj (itt nem szoloncsákos). A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1998-tól fokozatosan oldotta meg e láprétek stabil vízellátását, a lecsapoló csatornák vízelvezető hatásának mérséklésével. A láprét 96 tfm.-on fekszik. Környezetében 95 m tfm-en magassásosok és nádasok, 98-101 tfm-on sztyepprétek, zavart homoki gyepek vannak.
Szerkezeti jellemzők: 
Borítási értéke 90-100 % körüli. A magaskórósok 1-1,5 m-esek, a kékperje termései 1,2-1,6 m magasak, levélzete 40-70 cm magas. Felvételen látható foltot 10-15 cm-es fűtarlóval, 20 % mozaik fennhagyása mellett, szeptember hónapban kaszálják, majd ősszel szarvasmarhával sarjút legeltetnek.
Összetétel: 
Uralkodó, gyakori fajok: őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), ördögharaptafű (Succisa pratensis), magyar kékperje (Molinia hungarica), festő zsoltina (Serratula tinctoria), muharsás (Carex panicea), rezgőpázsit (Briza media), vérontófű (Potentilla erecta), lápi ibolya (Viola stagnina), réti csenkesz (Festuca pratensis), üstökös pacsirtafű (Polygala comosa), magyar imola (Centaurea pannonica), bakfű (Stachys officinalis), csomós harangvirág (Campanula glomerata), réti boglárka (Ranunculus acris), bársonykerep (Lotus siliquosus), magas útifű (Plantago altissima), alacsony pozdor (Scorzonera humilis), tejoltó galaj (Galium verum), sziki cickafark (Achillea asplenifolia), fűzlevelű peremizs (Inula salicina), szarvas kerep (Lotus corniculatus), festő rekettye (Genista tinctoria), molyhos sás (Carex tomentosa). További jellemző fajok: kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum), mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), fehér zászpa (Veratrum album), szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnodenia conopsea), mocsári kosbor (Orchis laxiflora subsp. palustris), buglyos szegfű (Dianthus superbus), szibériai nőszirom (Iris sibirica), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
Klímaváltozás, a talajvízszint süllyedése.
Használat: 
Felvételen látható foltot 10-15 cm-es fűtarlóval, 20 % mozaik fennhagyása mellett, szeptember hónapban kaszálják, majd ősszel szarvasmarhával sarjút legeltetnek.