Nedves gyepek és magaskórósok

Rich fens, wet grasslands and tall-herb vegetation

Tavasszal vízzel borított, nyárra szárazabbá váló magasfüvű gyepek. A mocsárrétek belvizes, vagy időszakosan árvízjárta területeken jönnek létre, vízingadozásuk elég nagy, a vízállás tavasszal többnyire magas, nyár végére és ősszel viszont alacsonyabbra száll. A mocsárrétek vize friss, nem pangó jellegű, tőzegképződés alattuk nincs. A lápréteken a talajvíz nyár végén és ősszel is magas, a tőzegképződés kifejezett lehet. Az álandóan nedves helyeken (mélyedésekben, patakpartokon) magaskórós kétszikűek uralta hasonló élőhelyeket találni. A nedves gyepek szép, virággazdag állapotban többnyire csak kaszálással és / vagy legeltetéssel őrizhetők meg. A tájhasználat megszűnése után ezek az élőhelyek többnyire gyorsan átalakulnak: cserjésednek vagy idegenhonos (elsősorban aranyvessző) fajok terjednek el bennük.

Natura2000 kód, név: 7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek
Natura2000 kód, név: 6410 Kékperjés láprétek
Natura2000 kód, név: 6440 Ártéri mocsárrétek, 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek
Natura2000 kód, név: 6410 Kékperjés láprétek, 6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok