LK_D1_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek
Társulás: 
Caricetum davallianae
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Dunántúli-Középhegység: Devecseri-Bakonyalja
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Noszlop
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Füzes-rét
Felvétel készítésének ideje: 
1997
Rövid leírás: 
Szántókkal körülvett, kis kiterjedésű, több lápréti társulást tartalmazó, szivárgó vizű nedves rét, amelyet kettészel a Noszlop-Devecser műút.
Termőhely: 
1. mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves, 2. enyhén észak-nyugati, de gyakorlatilag síknak tekinthető, 3. 185 m, 4. agyag, 5. lápos réti talaj, 6. szivárgó vizű, kora tavasszal helyenként sekély felszíni vízborítással. 7. sík, 8. pleisztocén hegylábfelszín
Szerkezeti jellemzők: 
Az állomány szerkezetét a lápi sás zsombékjai határozzák meg, amelybe több más faj épül be, de az egyes fajok szerkezetképző szerepe (talán a barna sás, Carex hostiana kivételével) nem jelentős. Mohaszintje eléggé fejlett.
Összetétel: 
Uralkodó faja a lápi sás (Carex davalliana). A jellegzetes üde lápréti fajok közül még a barna sás (Carex hostiana), egypelyvás csetkáka (Eleocharis uniglumis), széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), nagy szittyó (Juncus subnodulosus) fordul elő. Számos faja közös a kékperjés gyepekkel, így a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) és az őszi vérfű (Sanguisorba officinalis). Mohaszintjét a Calliergonella cuspidata, Campylium stellatum, Plagiomnium medium, Brachythecium mildeanum alkotta a vizsgálat idején (1997).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
A közeli szántókról tápanyag, növényvédőszer elsodródás, beszivárgás). Kis kiterjedése miatt is veszélyeztetett.
Használat: 
kaszálás