BL_D2_5804

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
6410 Kékperjés láprétek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Magyarszombatfa (Gödörháza)
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Szentgyörgyvölgyi-patak jobb part
Felvétel készítésének ideje: 
2007. nyár
Rövid leírás: 
Helyenként cserjésedő, erdősödő kaszálatlan, kitűnő kékperjés.
Termőhely: 
Tszfm: 205-210 m, vélhetően erősen pszeudoglejes talaj.
Szerkezeti jellemzők: 
A kékperje alkotja a magas gyepszintet, ami helyenként teljesen zárt, helyenként csak alacsony-közepes gyepszint van kékperje nélkül. Kis foltokban cserjésedik.
Összetétel: 
Cserjeszint: közönséges nyír (Betula pendula), rezgő nyár (Populus tremula), hamvas fűz (Salix cinerea), füles fűz (Salix aurita), serevényfűz (Salix repens subsp. rosmarinifolia), enyves éger (Alnus glutinosa), erdeifenyő (Pinus sylvestris). Gyepszint: kékperje (Molinia caerulea agg.), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), festő zsoltina (Serratula tinctoria), ördögharaptafű (Succisa pratensis), kenyérbél cickafark (Achillea ptarmica), őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), vérontófű (Potentilla erecta).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
Kaszálatlanság, erdősülés-cserjésedés (egyelőre csak kis foltokban, és csak a déli részen), özönnövények (a szegélyen, Solidago 1 %).
Használat: 
nem kaszálják