LK_D1_03

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek
Társulás: 
Menyanthetum trifoliatae
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Dél-Dunántúl: Marcali-hát
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Kelevíz
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Sári-csatorna
Felvétel készítésének ideje: 
1997
Rövid leírás: 
A Sári-csatorna völgyében kialakult, kis kiterjedésű, szivárgó vizű nedves rét.
Termőhely: 
1. mérsékelten meleg-mérsékelten nedves 2. enyhén délkeleti, de gyakorlatilag síknak tekinthető, 3. 130 m, 4. agyag, 5. lápos réti talaj, 6. szivárgó vizű, kora tavasszal helyenként sekély felszíni vízborítással. A terület vizét lecsapoló csatorna igyekszik elvezetni. 7. sík, 8. patakvölgy
Szerkezeti jellemzők: 
A vidrafű laza szőnyeget alkot, amelyből magasabb termetű fajok, pl. mocsári zörgőfű (Crepis paludosa), nagy szittyó (Juncus subnodulosus), mocsári sás (Carex acutiformis), mocsári nefelejcs (Myosotis palustris) emelkednek ki. Mohaszintje eléggé fejlett.
Összetétel: 
Uralkodó faja a vidrafű (Menyanthes trifoliata). A jellegzetes üde lápréti fajok közül még a mocsári zörgőfű (Crepis paludosa), széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), nagy szittyó (Juncus subnodulosus) fordul elő. Magassásosokkal közös a máshol láprétszerű állományokat is alkotó rostostövű sás (Carex appropinquata). Mohaszintjét a Brachythecium mildeanum, Drepanocladus aduncus és Plagiomnium elatum alkotta a vizsgálat idején (1997).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
Víztelenítés, a közeli szántókról tápanyag, növényvédőszer elsodródás, beszivárgás). Kis kiterjedése miatt erősen veszélyeztetett.
Használat: 
kaszálás