BL_D34_6167

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
6440 Ártéri mocsárrétek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Bajánsenye
Felvétel készítésének ideje: 
2007. nyár
Rövid leírás: 
Igen fajgazdag, részben kaszálatlan, kékperjés foltokat tartalmazó, illetve azzal határos sédbúzás mocsárrét.
Termőhely: 
210 m tszfm. Gyakorlatilag sík terület, illetve minimálisan lejtő a völgyben. A gyep déli szomszédjában egy mély meliorációs árok van.
Szerkezeti jellemzők: 
2 szintű gyep, a mocsárrétekre jellemző magas termetű fűfajok dominanciájával. Nagy része kaszált.
Összetétel: 
Gyepszint: gyepes sédbúza (Deschampsia cespitosa), őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), festő zsoltina (Serratula tinctoria), kékperje (Molinia caerulea agg.), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), ördögharaptafű (Succisa pratensis), sárgaliliom (Hemerocallis lilio-asphodelus), tejoltó galaj (Galium verum), bakfű (Stachys officinalis).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
A kaszálatlan rész szegélyén aranyvessző (Solidago) terjed.
Használat: 
Nagy része kaszált.