p7_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tornakápolna
Felvétel készítésének ideje: 
2005.07.09.
Rövid leírás: 
Kaszált gyepű dombvidéki gyümölcsös. A gyümölcsfákat már nem vagy alig kezelik.
Összetétel: 
A leggyakoribb gyümölcsfák a szilvák és a cseresznyék. A gyepszint faji összetétele a kaszálás miatt nem nagyon látszott. A szomszédos erdőssztyeprétek jellemző fajai, amelyek nagy részben a gyümölcsösben is meg lehetnek: tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), borzas és sárga len (Linum hirsutum, L. flavum), dárdahere (Dorycnium spp.), szakállas csormolya (Melampyrum barbatum), fehér zanót (Chamaecytisus albus), lózsálya (Salvia verticillata), kardos peremizs (Inula ensifolia), vastövű imola (Centaurea scabiosa).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Felhagyás
Használat: 
Kaszálás