ly4_10

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Déli-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Szentgál
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Balogszeg
Felvétel készítésének ideje: 
2007.05.08.
Rövid leírás: 
Fehér sásos hársas-tölgyes sziklaerdő jellegű állomány.
Termőhely: 
Meredek, nyugati kitettségű hegyoldal, sekély, dolomitmurvás talaj.
Összetétel: 
Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), hársak (Tilia platyphyllos, T. cordata), korai juhar (Acer platanoides), virágos kőris (Fraxinus ornus), barkóca berkenye (Sorbus torminális), mogyorós hólyagfa (Staphylea pinnata), mogyoró (Corylus avellana), fehér sás (Carex alba), egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), erdei szélfű (Mercurialis perennis), gyöngyvirág (Convallaria majalis), erdei galaj (Galium sylvaticum), sátoros margitvirág (Chrysanthemum corymbosum), indás ínfű (Ajuga reptans), harangvirágok (Campanula rapunculoides, C. persicifolia), szagos müge (Galium odoratum), méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Nincs
Használat: 
Nincs