K5_01

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
9130 Szubmontán és montán bükkösök
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tés
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Öreg-Futóné; 8774.3 D06
Felvétel készítésének ideje: 
1998 március
Rövid leírás: 
Bükkös kora tavaszi geofiton aszpektusa.
Termőhely: 
Dolomit alapkőzeten kialakult sekély talaj, a klíma időszakosan, de elég rendszeresen száraz (emiatt – bár az átlagos éves csapadék megközelíti a 700 mm-t, a bükk számára kissé határ-termőhelynek számít).
Szerkezeti jellemzők: 
Régóta erős emberi hatás alatt álló terület (a korabeli tulajdonos, a Székesfehérvári Püspökség sokáig legeltetésre is használta a területet), gyakoriak a sarj eredetű fák (bükkök is), valamint a - vélhetően legalább részben a gyakori fahasználatok miatt kialakult - magas kőris uralta kisebb-nagyobb foltok (bár itt éppen ilyenek nem nagyon látszanak, csak a háttérben vannak).
Összetétel: 
Bükk (Fagus sylvatica), magas kőris (Fraxinus excelsior), közönséges gyertyán (Carpinus betulus), nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) (lombszint). A gyepszint fajokban meglehetősen szegény, üde és általános erdei fajok jellemzik: keltikék (Corydalis cava, C. pumila), hóvirág (Galanthus nivalis), bükkös sás (Carex pilosa), szagos müge (Galium odoratum), erdei szélfű (Mercurialis perennis), foltos árvacsalán (Lamium maculatum), erdei kutyatej (Euphorbia amygdaloides), stb.
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Sok a vad és az erdőgazdálkodás is jelentős veszélyforrást jelent a sematikus beavatkozásaival (rendszeresen irtják az elegyfákat). Az ilyen, kissé kedvezőtlen termőhelyű, erős emberi hatásokat elszenvedett erdők kíméletet igényelnének.
Használat: 
Vágásos erdőgazdálkodás.