BM_OA_1926

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tiszalúc falu alatt
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Tiszalúci-Holt-Tisza
Felvétel készítésének ideje: 
2007
Rövid leírás: 
Állóvizű holtágban található gyékényes mocsár félruderális széli zónája. A terület fajgazdag, nem a gyomok uralkodnak.
Termőhely: 
A holtág erősen eutróf vizű alsó szakaszának változó vízellátású, jelenleg kiszáradt parti zónája. Tengerszint feletti magassága 92 m. Az Alföldre jellemzően meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők: 
Főként magasabb termetű, zavarástűrő, ártéri magaskórós és félruderális, valamint réti és mocsári fajok alkotják, melyek laza kétszintű gyepet alkotnak. A növényzet nem alkot monodomináns foltokat.
Összetétel: 
Domináns fajok: keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia), mocsári sás (Carex acutiformis), bodnározó gyékény (Typha latifolia), lapulevelű keserűfű (Persicaria lapathifolia), rizsfű (Leersia oryzoides), subás farkasfog (Bidens tripartitus), bókoló sás (Carex melanostachya), sárga nőszirom (Iris pseudacorus), bókoló farkasfog (Bidens cernuus), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli). További jellemző fajok: virágkáka (Butomus umbellatus), mételykóró (Oenanthe aquatica), vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica), négyélű füzike (Epilobium tetragonum), fodros lórom (Rumex crispus), széleslevelű békakorsó (Sium latifolium), fehér tippan (Agrostis stolonifera), fekete nadálytő (Symphytum officinale), bojtorjánszerbtövis (Xanthium strumarium).
Természetesség: 
3