i2_02

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Natura2000 kód, név
6250* Síksági pannon löszsztyeppek
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Keleti-Gerecse
Felvétel helye, 2. községhatár
Sárisáp
Felvétel készítésének ideje
2007.05.26.
Rövid leírás
Nyílt, a löszfalakra jellemző fajok alkotta gyep, megjelenik a taréjos búzafű is (Agropyron pectiniforme)..
Termőhely
Régen felhagyott út igen meredek (30-60 fokos), magas (kb. 10 m) oldalában, löszön (vagy löszszerű kőzetliszten), délies kitettségben kialakult élőhely.
Szerkezeti jellemzők
Nyílt gyep, sok nyers talajfelszínnel, utóbbi fennmaradásához – a meredek oldal mellett – az itt lakó rókák is hozzájárulnak.
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
Nincs
Használat
Nincs