H4_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek
Társulás: 
Euphorbio pannonicae - Brachypodietum
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Gerecse
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Epöl
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Sas-hegy; 8378.3 B03
Felvétel készítésének ideje: 
2001. június
Rövid leírás: 
Hegylábi környezetben, északkeleties kitettségben, meredek domboldalon kialakult, kétszikű fajokban igen gazdag erdőssztyeprét. A gyep főleg a domb alján erősen cserjésedik galagonyával, kökénnyel, mezei szillel. Egy-két fiatal tölgy is van.
Összetétel: 
Az uralkodó tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum) állománya helyenként megritkul (részben a padkák miatt), ezeken a foltokon a kétszikűek nagy gazdagsága virít. Erdőssztyep fajok, mint a macskahere (Phlomis tuberosa), bérci here (Trifolium alpestre), tömegei élnek itt, a száraz gyepekre jellemző selymes dárdaherével (Dorycnium germanicum), koloncos legyezőfűvel (Filipendula vulgaris), buglyos zanóttal (Chamaecytisus austriacus), magyar kutyatejjel (Euphorbia glareosa) együtt.
Természetesség: 
4-5
Veszélyeztető tényezők: 
Egyes foltokat erősen veszélyeztet a spontán cserjésedés.
Használat: 
Régebben (kb. 15 évvel ezelőttig) erősen legeltethették. Ennek nyomai a ma is látható padkák és az enyhe erózió.