H5a_11

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
6250* Síksági pannon löszsztyeppek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Battonya, Tompapuszta
Felvétel készítésének ideje: 
2007.04.26.
Rövid leírás: 
Löszgyep, több-kevesebb réti jelleggel. A Délkelet-Tiszántúl nagyon kevés, nem mezsgyén található, nagyobb kiterjedésű száraz gyepeinek egyike.
Összetétel: 
Sok száraz gyepi faj jellemzi: pusztai csenkesz (Festuca rupicola), apácavirág (Nonea pulla), farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), macskahere (Phlomis tuberosa), közönséges borkóró (Thalictrum minus), sarlós gamandor (Teucrim chamaedrys), jakabnapi aggófű (Senecio jacobaea), kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), de megtalálni néhány réti ill. réti jellegű fajt is (pl. réti ecsetpázsit – Alopecurus pratensis, mirigyes kakascímer -- Rhinanthus rumelicus, festő zsoltina – Serratula tinctoria).
Természetesség: 
4