H4_05

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Natura2000 kód, név
6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek
Társulás
Euphorbio pannonicae-Brachypodietum
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Keleti-Gerecse
Felvétel helye, 2. községhatár
Gyermely (-Máriahalom)
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Siklóernyő-hegy
Felvétel készítésének ideje
2002
Rövid leírás
Magas, sűrű, fajgazdag szálkaperje uralta (70-80%) gyep. A kép előterében löszpusztagyepet (H5a) látunk, a háttérben a Brachypodium-os gyep élénk zöld színű. Figyeljük meg, hogy mennyire az északias kitettségben találjuk ezt a gyepet. A völgyaljakban főleg galagonyával és kökénnyel cserjésedik (P2b).
Termőhely
Hegylábi jellegű tájon, északias kitettségű oldalon, löszös alapkőzeten található gyep.
Szerkezeti jellemzők
A magas, sűrű gyep finoman szervezett, nincsenek nagy, monodomináns foltok.
Összetétel
Az uralkodó a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), a kétszikűek jelentősek, jelen vannak az erdőszegély és az erdei fajok (sátoros margitvirág - Tanacetum corymbosum, bérci here - Trifolium alpestre, baracklevelű harangvirág - Campanula persicifolia, de a sztyep-elemek (pl. pusztai csenkesz – Festuca rupicola, magyar kutyatej - Euphorbia glareosa, selymes dárdahere - Dorycnium germanicum, selymes peremizs – Inula oculus-christi, buglyos zanót – Chamaecytisus austriacus) is gyakoriak.
Természetesség
5r4
Veszélyeztető tényezők
Nem nagyon veszélyeztetett. Hosszútávon az erős cserjésedés káros lehet.
Használat
Csak kivételesen hajtanak át a gyepen marhákat.