BM_A3a_9228

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja
Társulás: 
Potamogetum natantis
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Hortobágy-Berettyó mente
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Túrkeve határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Ecseg-puszta
Felvétel készítésének ideje: 
2007
Rövid leírás: 
Az úszó békaszőlő által dominált hínárközösség a folyó partmenti, nádas, gyékényes, harmatkásás mocsarának öblözetében fordul elő.
Termőhely: 
A Hortobágy-Berettyó folyó lassan áramló, tápanyagban gazdag (eutróf) vize. A terület klímája meleg, száraz, mérsékelten forró nyarú. A Nagy-Sárrétből kilépő Berettyó folyót a vízrendezések során egyesítették a Hortobágy vizével. A folyó ezen a szakaszon hatalmas kanyarulatokat ír le, melyek eredetileg a pleisztocénkori Ős-Tisza mederalakulatai. A folyó tengerszint feletti magassága 85-86 m.
Szerkezeti jellemzők: 
A vegetáció foltjait a víz felszínén úszó hínárfajok, valamint az alámerült tócsagaz hínár alkotja.
Összetétel: 
Uralkodó fajok: úszó békaszőlő (Potamogeton natans), apró békalencse (Lemna minor), bojtosbékalencse (Spirodela polyrhiza), érdes tócsagaz (Ceratophyllum demersum). Egyéb jellemző fajok a rucaöröm (Salvinia natans) és a púpos békalencse (Lemna gibba).
Természetesség: 
3
Veszélyeztető tényezők: 
A Hortobágy-Berettó folyó nagymértékű tápanyag túlterhelés éri, amely fokozatosan jellegtelenítve veszélyezteti a folyóban kialakult vízi, mocsári és hínárvegetációt.