BM_A23_bogl064

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár
Újszentmargita község határában
Rövid leírás
A23 - altípus: 6. Nem szikes vizekben előforduló Batrachium-os hínár.
Szikes puszta kötött talajú, alig szikes mélyedésében kialakult sekély, időszakos vízállás víziboglárkás hínárközössége. Vigyázat, nem tévesztendő össze a sótűrő fajok által alkotott szikes boglárkahínárral (A5).
Termőhely
Tengerszint feletti magassága 89-90 m. Klíma: meleg, száraz, mérsékelten forró nyarakkal. Az évi csapadék nem haladja meg az 550-600 mm-t. A napsütéses órák száma évente 2000 körüli.
Szerkezeti jellemzők
A nagy víziboglárka (Ranunculus aquatilis) monodomináns állománya az időszakos vízállás jelentős részét kitölti.
Összetétel
Uralkodó, gyakori fajok: nagy víziboglárka (Ranunculus aquatilis/Batrachium aquatica), mocsári csetkáka (Eleocharis palustris), tavi káka (Scirpus lacustris subsp. lacustris). További jellemző fajok: fehér tippan (Agrostis stolonifera), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis).
Természetesség
5
Veszélyeztető tényezők
Hosszan tartó aszály következtében a kisebb vízállások tartósan kiszáradhatnak, ami a hínárt alkotó faj időszakos eltűnését okozhatja.