BM_A1_0895

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja
Társulás: 
Hydrocharietum morsus-ranae
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Dél-Hortobágy
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Nádudvar határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
az egykori Kadarcs-érben (ma Alsó-Kadarcs-csatorna)
Felvétel készítésének ideje: 
2007
Rövid leírás: 
Enyhén láposodó, nem szikes vízben kialakult, fajgazdag békatutajos hínárvegetáció.
Termőhely: 
Eutróf, lassan áramló vízű csatorna. Klímája az Alföld közepére jellemzően száraz, kontinentális. Tengerszint feletti magassága 90 m.
Szerkezeti jellemzők: 
Lebegő és sekélyen gyökerező hínártársulások alkotta, aprón mozaikos élőhely, melyben dominánsan a békatutajhínár és az érdes tócsagazhínár jelenik meg.
Összetétel: 
Uralkodó fajok a békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae), az érdes tócsagaz (Ceratophyllum demersum), az apró békalencse (Lemna minor), a rucaöröm (Salvinia natans) és a bojtosbékalencse (Spirodela polyrhiza). A sekély, hínaras víz iszapjában a hínárnövényzeten kívül mocsári fajok, pl. nád (Phragmites australis) és vízi harmatkása (Glyceria maxima) is jellemzőek. A képen látható keskenylevelű békakorsó (Berula erecta) az úszógyepek kialakulásának kezdeti stádiumát jelzi.
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
A csatornakotrások, medermélyítések veszélyeztethetik a csatornákban regenerálódó hínárközösségeket, ugyanakkor kialakulásuk feltételeit is újrateremtik azáltal, hogy nem engedik a nádat és a gyékényt uralomra jutni.