BM_A23_1355

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
3160 Láptavak
Társulás
Stratiotetum aloidis
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár
Kesznyéten határa
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Bátka-tó
Felvétel készítésének ideje
2007
Rövid leírás
Lápterületen, kotrással kialakított nyílt vízfelszín disztróf, barna vizében található fajgazdag, kolokános hínár.
Termőhely
Mentett ártér erősen láposodó területe, lápos réti talajon. Tengerszint feletti magassága 91-92 m. Az Alföldre jellemzően meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők
Lebegő és sekélyen gyökerező hínárfajok által létrehozott, aprón mozaikos élőhely, melyet a kolokán és a tündérfátyol dominál.
Összetétel
Domináns fajok: kolokán (Stratiotes aloides), tündérfátyol (Nymphoides peltata), békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae), apró békalencse (Lemna minor)
Természetesség
5
Veszélyeztető tényezők
-