ly4_10

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Déli-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár
Szentgál
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Balogszeg
Felvétel készítésének ideje
2007.05.08.
Rövid leírás
Fehér sásos hársas-tölgyes sziklaerdő jellegű állomány.
Termőhely
Meredek, nyugati kitettségű hegyoldal, sekély, dolomitmurvás talaj.
Összetétel
Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), hársak (Tilia platyphyllos, T. cordata), korai juhar (Acer platanoides), virágos kőris (Fraxinus ornus), barkóca berkenye (Sorbus torminális), mogyorós hólyagfa (Staphylea pinnata), mogyoró (Corylus avellana), fehér sás (Carex alba), egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), erdei szélfű (Mercurialis perennis), gyöngyvirág (Convallaria majalis), erdei galaj (Galium sylvaticum), sátoros margitvirág (Chrysanthemum corymbosum), indás ínfű (Ajuga reptans), harangvirágok (Campanula rapunculoides, C. persicifolia), szagos müge (Galium odoratum), méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria).
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
Nincs
Használat
Nincs