LY4_06

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Készítő neve
Felvétel helye, koordináta (WGS84)
553 400, 195 750
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Déli-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár
Szentgál
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Balogszeg
Felvétel készítésének ideje
1999 szeptember
Rövid leírás
Elegyes tetőerdő. Hegytetőn, egykori durva emberi hatásokra (rendszertelen, de igen nagy mértékű fahasználat) kialakult, rendkívül elegyes állomány.
Szerkezeti jellemzők
Részben sarj eredetű, változatos korszerkezetű állomány. A lombszint 13-15 (18) m magas, 90-100 %-os záródású. A cserje- és gyepszint is fejlett. 100 éve a helyén tisztás volt, sok sommal, néhány hagyásfával.
Összetétel
A lombszint rendkívül elegyes [molyhos tölgy (Quercus pubescens) 25, magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-20, csertölgy (Q. cerris), virágos kőris (F. ornus) 10-10, közönséges gyertyán (Carpinus betulus) 5-10, mezei juhar (Acer campestre) 5-10, egyéb fafajok (pl. korai juhar – Acer platanoides, bükk – Fagus sylvatica, vadkörte - Pyrus pyraster, kocsánytalan tölgy – Q. petraea, nagylevelű hárs – Tilia platyphyllos) együttesen kb. 20%]. A cserjeszintben sok a húsos som (Cornus mas). A gyepszintben füvek, nitrofil és üde lomberdei fajok dominálnak, érdekesebb fajai: egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), csomós ebír (Dactylis glomerata), erdei rozsnok (Bromus benekeni), bozontos csukóka (Scutellaria columnae), kányazsombor (Alliaria petiolata), bojtorjános tüskemag (Torilis japonica), bódító baraboly (Chaerophyllum temulum), nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum), foltos árvacsalán (Lamium maculatum), erdei sárgaárvacsalán (Galeobdolon luteum), erdei gyöngyköles (Buglossoides purpureo-coerulea), borzas repkény (Glechoma hirsuta), széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), illatos ibolya (Viola odorata), kapotnyak (Asarum europaeum), szagos müge (Galium odoratum), erdei szélfű (Mercurialis perennis), olocsáncsillaghúr (Stellaria holostea).
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
Sok a vad, ami lassíthatja a felújulást.
Használat
Nincs