F5 – Padkás szikesek, szikes tavak iszap- és vakszik növényzete