F3 – Kocsordos-őszirózsás sziki magaskórósok, rétsztyepek