BM_OB_56M11taj

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Borsodi-Mezőség
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Mezőnagymihály határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
a Liba-tanya mellett
Rövid leírás: 
Pusztai mocsár mentén kialakult, zavart, jellegtelen bókoló sásos – mocsári sásos élőhely.
Termőhely: 
Talaja nem szikes, feltehetően réti jellegű. A Borsodi-Mezőség az Alföldre jellemzően meleg, száraz éghajlatú, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők: 
Közepes magasságú közösség, melyet a bókoló (Carex melanostachya) és a mocsári sás (Carex acutiformis) dominál. Szarvasmarhával nagyon enyhén legeltetett.
Összetétel: 
Uralkodó fajok: bókoló sás (Carex melanostachya), mocsári sás (Carex acutiformis), korai sás (Carex praecox), réti perje (Poa pratensis). Egyéb jellemző fajok: réti peremizs (Inula britannica), murok (Daucus carota), fekete nadálytő (Symphytum officinale), fodros lórom (Rumex crispus), keserűgyökér (Picris hieracioides), pasztinák (Pastinaca sativa subsp. pratensis), szürke aszat (Cirsium canum), réti füzény (Lythrum salicaria), magas peszérce (Lycopus exaltatus), pántlikafű (Phalaris arundinacea), héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus), réti csenkesz (Festuca pratensis).
Természetesség: 
3
Használat: 
Szarvasmarhával nagyon enyhén legeltetett.