B6 – Zsiókás, kötő kákás és nádas szikes vizű mocsarak

2 kép