BM_F3_peucast_hencida076e

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
1530* Pannon szikesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Bihar
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Hencida község határa
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Hencidai Csere-erdő
Rövid leírás: 
A sziki tölgyes (Galatello-Quercetum roboris) tisztásának sziki kocsordos magaskórós növényzete.
Termőhely: 
Az egykori árterület magasabb részén fekszik, ahol az egykori árvízi elöntés kérdéses volt. A terület jelenleg mentett ártér, talaja mélyben sós, alapkőzete lösz. Felszíne enyhén hullámos. Tengerszint feletti magassága 97-98 m. Klímája meleg, száraz, mérsékelten forró nyarakkal. Az évi csapadék 600 mm körüli.
Szerkezeti jellemzők: 
Sziki tölgyes tipikus magaskórós tisztása. A gyep 70-80 cm magas, borítása 98 %, sűrű, zárt. A sziki kocsord (Peucedanum officinale) jelenléte meghatározó az élőhelyen, igen nagy (75 %-os) borítást ér el. Vegetációkomplex része, amely ürmös szikes gyepekből, harmatkásás és magassásos mocsarakból áll a tölgyes tisztásain.
Összetétel: 
Uralkodó fajok: sziki kocsord (Peucedanum officinale), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), bakfű (Stachys officinalis), borjúpázsit (Anthoxantum odoratum), gumós kőtörőfű (Saxifraga bulbifera), karcsú perje (Poa angustifolia), pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius), tejoltó galaj (Galium verum), apró keresztfű (Cruciata pedemontana), sovány csenkesz (Festuca pseudovina). Néhány további faj: korcs nőszirom (Iris spuria), fehér tippan (Agrostis stolonifera), ernyős madártej (Ornithogalum umbellatum), magyar sóvirág (Limonium gmelinii), mezei veronika (Veronica arvensis), magyar imola (Centaurea pannonica), festő zsoltina (Serratula tinctoria), mezei perjeszittyó (Luzula campestris), aranyfürt (Aster linosyris).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
akácterjedés, a talajvízszint süllyedése