BM_F3_peucast_dormand

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
1530* Pannon szikesek
Társulás: 
Peucedano-Asteretum
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Heves-Borsodi-sík
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Dormánd község határa
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
a Hanyi-ér zuga
Rövid leírás: 
Típusos, rétsztyepp jellegű sziki kocsordos növényzet (Peucedano-Asteretum).
Termőhely: 
A Hanyi-ér egy kanyarulatában fekvő magaslaton fekszik. A terület alapkőzete lösz. Tengerszint feletti magassága 101-102 m.
Szerkezeti jellemzők: 
Igen szép, sűrű, fajgazdag, ökoton jellegű rétsztyepp. Borítása 97%, a gyep magassága 50-70 cm. Alatta az ér felé sztyeppesedő ártéri jellegű rét található, a magaslaton felette sztyeppesedett kocsordos, kis szikes foltokkal.
Összetétel: 
Uralkodó fajok: festő zsoltina (Serratula tinctoria), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), sziki kocsord (Peucedanum officinale), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), korcs nőszirom (Iris spuria), bakfű (Stachys officinalis), fényes borkóró (Thalictrum lucidum), osztrák zsálya (Salvia austriaca), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), tejoltó galaj (Galium verum), ligeti zsálya (Salvia nemorosa), pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius), csattogó szamóca (Fragaria viridis), karcsú perje (Poa angustifolia), korai sás (Carex praecox). Néhány további faj: pusztai cickafark (Achillea setacea), magyar imola (Centaurea pannonica), indás pimpó (Potentilla reptans), réti iszalag (Clematis integrifolia), csomós ebír (Dactylis glomerata), mezei katáng (Cichorium intybus), kék iringó (Eryngium planum), nádképű csenkesz (Festuca arundinacea), közönséges spárga (Asparagus officinalis), pasztinák (Pastinaca sativa subsp. pratensis).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
talajvízszint süllyedése, beszántás