LK_D1_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Natura2000 kód, név
7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek
Társulás
Caricetum davallianae
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Dunántúli-Középhegység: Devecseri-Bakonyalja
Felvétel helye, 2. községhatár
Noszlop
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Füzes-rét
Felvétel készítésének ideje
1997
Rövid leírás
Szántókkal körülvett, kis kiterjedésű, több lápréti társulást tartalmazó, szivárgó vizű nedves rét, amelyet kettészel a Noszlop-Devecser műút.
Termőhely
1. mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves, 2. enyhén észak-nyugati, de gyakorlatilag síknak tekinthető, 3. 185 m, 4. agyag, 5. lápos réti talaj, 6. szivárgó vizű, kora tavasszal helyenként sekély felszíni vízborítással. 7. sík, 8. pleisztocén hegylábfelszín
Szerkezeti jellemzők
Az állomány szerkezetét a lápi sás zsombékjai határozzák meg, amelybe több más faj épül be, de az egyes fajok szerkezetképző szerepe (talán a barna sás, Carex hostiana kivételével) nem jelentős. Mohaszintje eléggé fejlett.
Összetétel
Uralkodó faja a lápi sás (Carex davalliana). A jellegzetes üde lápréti fajok közül még a barna sás (Carex hostiana), egypelyvás csetkáka (Eleocharis uniglumis), széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), nagy szittyó (Juncus subnodulosus) fordul elő. Számos faja közös a kékperjés gyepekkel, így a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) és az őszi vérfű (Sanguisorba officinalis). Mohaszintjét a Calliergonella cuspidata, Campylium stellatum, Plagiomnium medium, Brachythecium mildeanum alkotta a vizsgálat idején (1997).
Természetesség
5
Veszélyeztető tényezők
A közeli szántókról tápanyag, növényvédőszer elsodródás, beszivárgás). Kis kiterjedése miatt is veszélyeztetett.
Használat
kaszálás