LK_D1_03

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Natura2000 kód, név
7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek
Társulás
Menyanthetum trifoliatae
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Dél-Dunántúl: Marcali-hát
Felvétel helye, 2. községhatár
Kelevíz
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Sári-csatorna
Felvétel készítésének ideje
1997
Rövid leírás
A Sári-csatorna völgyében kialakult, kis kiterjedésű, szivárgó vizű nedves rét.
Termőhely
1. mérsékelten meleg-mérsékelten nedves 2. enyhén délkeleti, de gyakorlatilag síknak tekinthető, 3. 130 m, 4. agyag, 5. lápos réti talaj, 6. szivárgó vizű, kora tavasszal helyenként sekély felszíni vízborítással. A terület vizét lecsapoló csatorna igyekszik elvezetni. 7. sík, 8. patakvölgy
Szerkezeti jellemzők
A vidrafű laza szőnyeget alkot, amelyből magasabb termetű fajok, pl. mocsári zörgőfű (Crepis paludosa), nagy szittyó (Juncus subnodulosus), mocsári sás (Carex acutiformis), mocsári nefelejcs (Myosotis palustris) emelkednek ki. Mohaszintje eléggé fejlett.
Összetétel
Uralkodó faja a vidrafű (Menyanthes trifoliata). A jellegzetes üde lápréti fajok közül még a mocsári zörgőfű (Crepis paludosa), széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), nagy szittyó (Juncus subnodulosus) fordul elő. Magassásosokkal közös a máshol láprétszerű állományokat is alkotó rostostövű sás (Carex appropinquata). Mohaszintjét a Brachythecium mildeanum, Drepanocladus aduncus és Plagiomnium elatum alkotta a vizsgálat idején (1997).
Természetesség
5
Veszélyeztető tényezők
Víztelenítés, a közeli szántókról tápanyag, növényvédőszer elsodródás, beszivárgás). Kis kiterjedése miatt erősen veszélyeztetett.
Használat
kaszálás