LK_D1_02

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Natura2000 kód, név
7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek
Társulás
Seslerietum uliginosae
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Déli-Bakony: Devecseri-Bakonyalja
Felvétel helye, 2. községhatár
Nyirád
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Bodó-rét
Felvétel készítésének ideje
1997
Rövid leírás
Részben szántókkal körülvett, kékperjés gyepekkel mozaikos nedves rét, amelynek talajvize délről észak felé szivárog.
Termőhely
1. mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves, 2. enyhén északi, de gyakorlatilag síknak tekinthető, 3. 190 m, 4. agyag, 5. lápos réti talaj, 6. szivárgó vizű, kora tavasszal helyenként sekély felszíni vízborítással. A terület vizét kisebb lecsapoló csatornák igyekeznek elvezetni. 7. sík, 8. hegylábfelszín
Szerkezeti jellemzők
Az állomány struktúráját elsősorban a lápi nyúlfarkfű (Sesleria caerulea) és néhol a barna sás (Carex hostiana) változó sűrűségű gyepszőnyege határozza meg. A gyep- és sáscsomók között az északi galaj (Galium boreale) hajtásai jutnak jelentősebb szerephez. Felismerhető mohaszint a vizsgálat idején (1997) nem alakult ki.
Összetétel
Uralkodó faja a lápi nyúlfarkfű (Sesleria caerulea). A jellegzetes üde lápréti fajok közül még a barna sás (Carex hostiana) jelentős. A jellegzetes fajok többsége a kékperjés gyepekkel közös, így az északi galaj (Galium boreale), szibériai nőszirom (Iris sibirica), békapitypang (Thrincia nudicaulis), muharsás (Carex panicea), őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), festő zsoltina (Serratula tinctoria), stb.
Természetesség
5
Veszélyeztető tényezők
Víztelenítés, a közeli szántókról tápanyag, növényvédőszer elsodródás, beszivárgás).
Használat
vízkivétel (a vizet lajtos kocsival hordják), évtizedekkel korábban legeltetés